بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

فرم نظر سنجی

ضمن خوش آمدگویی از جنابعالی درخواست می گردد نظرات ، انتقادات ، پیشنهادات و دیدگاههای خود را درجهت بهبود کیفیت خدمات انجام شده توسط کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان را ارسال فرمایید . نظرات سازنده شما موجب بهبود کار و تسریع در انجام امور می گردد.

اطلاعات ارباب رجوع :

وضعیت خدمت رسانی :

1_آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده؟

2_آیا خدمات مورد نیاز شما به موقع ارائه گردید؟

3_نحوه برخورد کارکنان با شما مناسب بوده است؟

X